ซี.เค.กรุ๊ป

บริการ ห้องเย็นรับฝากสินค้า

บริการ ห้องเย็นรับฝากสินค้า

เราพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์แช่แข็งของลูกค้า โดยให้บริการห้องเย็นสำหรับจัดเก็บสินค้า เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารแช่แข็งและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ เรามีพื้นที่ให้เช่าและรักษาอุณหภูมิไว้ที่ -20 °C เพื่อถนอมความสดของผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า

อัตราค่าบริการ

รายการอัตราค่าบริการ
1อัตราค่าแช่เยือกแข็งสินค้า฿2.50/ Kg
1.1อัตราค่าฝากสินค้า           ฿1.00/ Kg